Właściwości stali a ochrona przeciwpożarowa

Właściwości konstrukcyjne stali i jej granica plastyczności znacznie zmniejszają się, gdy jest ona podgrzewana do temperatur obserwowanych w scenariuszu pożarowym. Przepisy budowlane określają dokładny zakres maksymalnego ciepła w zależności od typu elementu konstrukcyjnego, konfiguracji, orientacji i charakterystyki obciążenia. Czy niepalność stali wystarczy, by zapewnić ochronę przeciwpożarową?

Wpływ pożaru na konstrukcje stalowe

Gdy sekcja stalowa jest wystawiona na działanie ognia, poziom wzrostu temperatury na powierzchni przekroju stalowego zależy od natężenia ciepła, ekspozycji i powłoki ochronnej. Ponieważ stal ma bardzo wysoką przewodność cieplną, odsłonięta powierzchnia z łatwością przenosi temperaturę ze źródła ognia do innych elementów całej struktury w krótkim czasie.

Stalowy element konstrukcyjny może łatwo zapaść się podczas pożaru, jeśli temperatura osiągnie wartość krytyczną. Odporność ogniowa elementu stalowego jest związana z pewnymi ważnymi czynnikami, w tym:

  • wielkością przekroju,
  • obwodem sekcji wystawionej na działanie ognia,
  • zastosowanym systemem ochronnym,
  • grubością materiału stalowego.

W zależności od montażu konstrukcyjnego i wystąpienia pożaru nawet odsłonięta stal może w niezmienionym stanie wytrzymać działanie ognia do 30 minut.

Więcej informacji, które dotyczą systemów ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowych, można znaleźć na stronie https://www.promattop.pl/pl-pl/centrum-wiedzy/centrum-wiedzy/dobor-systemu-odpowiedniego-do-ochrony-przeciwpozarowych-konstrucji-stalowych.

Czy istnieje stal ognioodporna?

Kilkadziesiąt minut nie jest wystarczające, by zapewnić bezpieczeństwo podczas pożarów, dlatego stal konstrukcyjna musi być chroniona przed ogniem za pomocą odpowiednich materiałów izolacyjnych. W celu poprawy odporności ogniowej konstrukcji stalowych wykonano wiele badań i utworzono materiały, których granica plastyczności stali zostaje przekroczona w temperaturze 600°C. Uzyskano to dzięki zastosowaniu dodatków i stopów wiążących, dlatego wykonanie całej konstrukcji wyłącznie przy użyciu takiej stali wiąże się z ogromnymi wydatkami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *