Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków nie jest łatwą do wykonania instalacją, pomimo że jej cena w marketach wydaje się niewielka to w ostateczności po dodaniu wszystkich kosztów cena wynosi już pond 8 tyś zł. Co się składa na ostateczną cenę zamontowania kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Obecnie przydomowe oczyszczalnie ścieków stały się powszechne, wynika to z ich wygody użytkowania i ekonomii, ponieważ większe koszty na początku wynikające z budowy instalacji rekompensowane są bardzo szybko przez zyski w jej codziennej eksploatacji. Jednak to jak ona funkcjonuje oraz ile czasu będzie mogła spełniać swoją funkcję zależy głównie od jakości jej montażu. Tutaj konkretny wyrób producenta ma mniejsze znaczenie, należy się skupić głównie na staranności i dokładności firmy która akurat ten montaż przeprowadza. Pomimo tego że w założeniu praca całej instalacji czyszczalni wody jest prosta ponieważ nie ma tam części mechanicznych i elektrycznych (jeśli rozmawiamy o oczyszczalni drenażowej) więc się wydaje łatwa w budowie. Jednak w przypadku kanalizacji nawet najmniejsza pomyłka skutkuje szybką awarią lub w skrajnych przypadkach całkowitą niezdolnością do użytkowania instalacji i cofaniem się ścieków do budynku. Szczególną uwagę należy zwrócić na to jak jest wykonywany drenaż oczyszczalni ponieważ to od niego zależy najwięcej. Bardzo istotna jest jego powierzchnia filtracji, czyli miejsce gdzie oczyszczone ścieki mogą się rozchodzić. Ma to kolosalne znaczenie na trwałość całej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Dobrze wykonany drenaż na gruncie trudno wchłanialnym powinien składać się z dwóch warstw czyli podsypki piaskowej oraz warstwy żwirowej w której jest ułożona rura drenarska. Kruszywo w takim wariancie spełnia rolę filtru na którym mogą się rozwijać bakterie tlenowe redukujące zanieczyszczenia biologiczne, struktura porowata kruszywa pozwala powietrzu przepływać swobodnie i dostarczać bakteriom tlen. Warstwa podsypkowa z piasku natomiast odbiera i rozsącza oczyszczony ściek. Taka konstrukcja może funkcjonować przez wiele lat i spełniać swoją funkcję doczyszczania i rozsączania ścieków wychodzących z osadników gnilnych. Cała konstrukcja składająca się ze zbiornika gnilnego oraz systemu drenażu rozsączającego nazywana jest właśnie przydomową oczyszczalnią ścieków. Należy również pamiętać że oczyszczalnia to instalacja w której zachodzą procesy biologiczne więc nie należy tam dodawać żadnych substancji szkodliwych jak lekarstwa lub oleje samochodowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *